Välkommen till Vallentuna FöretagarCentrum!

VFC - Vallentuna FöretagarCentrum är en icke vinstdrivande stiftelse, en Non Goverment Organsiation (NGO) som syftar till att ge de mindre företagen tillgång till de resurser som de större företagen normalt disponerar.

Syftet med FöretagarCentrum är att på olika sätt:

Främja tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag i Vallentuna. Bredda näringslivet i kommunen och i samverkan skapa ett positivt företagsklimat. Vara en samlingspunkt för det lokala näringslivet och drivs i samverkan med företagsorganisationer och myndigheter.

Verksamheten kan i stora drag indelas i följande huvudgrupper:

  • Nyföretagarcentrum: Att starta Eget, Rådgivning, Företagarkörkort, Samverkan skola-näringsliv.
  • Kunskapscentrum: Affärsutveckling, Nätverksbyggande, Kompetensutveckling genom kurser, Seminarier, Datanätverk, Projektutbildning.
  • Resurscentrum: Stöd till etablerade företagare, Samverkan med myndigheter, skola, arbetsförmedling och ung företagsamhet, Nätverksutbyggnad. Spridning av "Vallentunamodellen".
  • Projektverksamhet: Enligt Vallentunamodellen och inom industriell miljöteknik. ISO 9000-14000. Nätverk. Social ekonomi och hållbar utveckling.

© VFC     Webdesign 3ClickHosting.com