Tekniskt Industriellt Småföretagarnätverk med miljöinriktning Sverige - Lettland

Bakgrund

Lettiska företagens industriella utveckling mot en miljöinriktad produktion förväntas vara igång vid ett EU-inträde. För att kunna erbjuda legotillverkning enligt marknadens krav och bidra till en hållbar utveckling, krävs också en uppbyggnad av de lettiska företagens ledningssystem baserad på Kvalitet ISO 9000 och Miljö ISO 14000.

Målsättning

Syftet med projektet är att skapa branschövergripande småföretagarnätverk mellan exportintresserade svenska och lettiska företag. Genom dessa affärsnätverk kan samsyn ske vad gäller affärsmöjligheter och om behovsinriktningen av kunskap och kompetens i syfte att utveckla ett kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9000/14000) för miljöinriktad produktion En annan viktig faktor är att bidraga med kunskap om hur man skall gå tillväga för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Deltagare

  • Start av 5-10 branschövergripande småföretagarnätverk med deltagande av 6-8 företag från Sverige och Lettland.
  • Minst 2 affärskontakter per närverk skall ha skapats vid projektslut.

Aktivitet och tidsplan

  • Projektet ingår i Baltic21 och kommer att genomföras augusti 2002 - december 2003 och huvudaktiviteterna är följande:
  • En nulägesanalys anpassad till svenska normer genomförs i seminarieform för deltagande företag
  • Start av branschöverskridande småföretagsnätverk där företagen. I samband med att affärsrelationer etableras ska företagen gå igenom Vallentunamodellen för att skapa samsyn kring miljö och arbetsmiljöfrågor.
  • Projektet har nu fått en fortsättning och fortgår till november 2004. Företagsnätverket fortsätter och utvecklas vidare genom "Affärsbåten" som introduceras under 2004.

© VFC     Webdesign 3ClickHosting.com